W związku z korzystaniem z serwisu www.enzomuratore.com (dalej Serwis), Agnieszka Paprocka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wadan Agnieszka Paprocka jako Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez Serwis.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym: założenia konta, dokonania zakupów, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania oraz przekazania Ci informacji jest konieczne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam utworzenie i prowadzenie Twojego konta użytkownika oraz realizacje Twojego zamówienia lub udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub reklamację.

Jakie dane osobowe przetwarzam

W zależności od tego z jakich usług korzystasz przetwarzamy Twoje następujące dane:

  1. Założenie konta – przy zakładaniu konta konieczne będzie podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres doręczenia zamówienia, adres email, numer telefonu, hasło. Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia i tym samym do realizacji łączącej nas umowy, stanowi to podstawę prawną samą w sobie według definicji zawartej w RODO (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
  2. Złożenie zamówienia – przy składaniu zamówienia konieczne będzie podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres doręczenia zamówienia, adres email, numer telefonu, hasło. Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia i tym samym do realizacji łączącej nas umowy, stanowi to podstawę prawną samą w sobie według definicji zawartej w RODO (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
  3. Reklamacje – w celu złożenia skutecznej reklamacji, która umożliwi nam rozwiązanie problemu potrzebne nam będą następujące informacje: imię, nazwisko, numer zamówienia, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, opis powodu reklamacji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt ich niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  4. marketing – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

Ile przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je przetwarzamy. Dlatego jeżeli masz konto na naszym Serwisie albo składasz zamówienie bez rejestracji, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z posiadanego u nas konta lub realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia udzielonej na to zgody. Każdy z wyżej wskazanych terminów może zostać przedłużony stosownie do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Administrator oraz do uzyskania ich kopii. Masz również prawo do złożenia wniosku o poprawienie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie swoich danych osobowych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w każdej chwili możesz ją wycofać zgłaszając sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dodatkowo w sytuacji, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobow

Twoje dane osobowe nie będą przez nas udostępniane osobom trzecim, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa.

Wiek

aby skorzystać z usług oferowanych Serwis musisz mieć ukończone 16 lat.

Dane kontaktowe

Agnieszk Paprocka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wadan Agnieszka Paprocka NIP 712-27-77-756 email: kontakt@enzomuratore.com